Reklam
Bugun...
Reklam
Reklam
Reklam
Yüzyıllar sonra ilk kez Antalyada Boşnak Pomak Buluşması
Balkanlarda Pomak atalarımızın Sonsuza kadar birlikte uyuduğu Ortak Mezarları olan bir Balkan Ulusu Boşnaklar .. Boşnak Medya Zeynep Işıl Hamzıç ile Yüzyıllar sonra Antalyada Boşnak Pomak Buluşması .. Pomak Ajans Muhabiri Yusuf Demir.. Antalya.. Pomak Ajans Medya Grup..

facebook-paylas
Tarih: 15-04-2018 12:25
Yüzyıllar sonra ilk kez  Antalyada Boşnak Pomak Buluşması

Pomak Ajans Medya Grup..

Selamlar Zeynep Hanım. zdarvey. iyi günler.. Dobre den. Muma Zeynep. Nasılsınız iyimisiniz?. Kaksi Ubaysi? Eğer izniniz olursa Antalya Bulusmasi etkinliğiniz ile ilgili küçük bir reportaj yapmak isteriz. Pomak Ajans Medya Grup Olarak? Nasıl Karar verildi buluşmaya, Neden Pomaklarda var? Amaç neydi ? Neden Antalya? önemli neler konuşuldu? bu buluşmalar devam edecekmi? daha geniş kitlelere ulaşabilen başka etkinlik düşünceleriniz varmı? Buluşma nasıl bir atmosferde geçti, herkes memnunmuydu? Buluşma ile ilgili katılımcıların önerileri, görüşleri varmıydı? Pomak Ajans Medya Grup..

Zeynep Işıl Hamzıç  Boşnak Medya:  Türkiyede dernekler her şehirde yok mesala antalyada yok bununla birlikte olan yerlerin bir çoğundada faaliyetleri sınırlı veya çok az bu sebeple bizler boşnak medya platformu altında buluşmalar gerçekleştiriyoruz bu şehirler antalya ankara bursa ve istanbul bizler sadece boşnak olsun demiyoruz balkan coğrafyasından tüm dostlarımız katılabilir karşılıklı önemli günlerimizi kültürümüzü paylaşamak ve dostluklarımızı artırmak istiyoruz bizler tarihimizi onlarda tarihi bilgilerini anlatıyorlar veya göç anılarını neden geldiklerini gibi  herkes çok memnundu bizler daha büyük çerçevede geçmesede düzenli buluşuyoruz 4-5 kişide olsa isteyen katılabilir duyuru yapıyoruz her toplantımıza yeni katılımcılar ekleniyor ama malesef herkes toplanma gününde olamıyor işleri nedeni ile ama boşnak medya hakkında bilgi verdiğimizden dolayı tarihi ve kültürel yazılarımızı takip ediyorlar mesala dünkü arkadaşlarda yusuf demir beyin pomak gurubunu bilmyorlarmış onları guruba ekledi onlarda takip edecekler birde asla siyaset yapmıyor ve konuşmuyoruz herkes farklı görüşte çünkü herkese saygı duyuruz bizler kültür tarihimiz ve birbirlerini bulamayan ailelerin birbirlerine ulaşmasını hedefliyoruz ve boşnakça dilinin tabiki unutulmamasını

Zeynep Işıl Hamzıç

BOŞNAK ve POMAKLARLA ÖZDEŞLEŞEN BiR DİN: BOGOMİLİZM

BOGOMİL  NE DEMEKTİR?

 Dönemin resmi Hıristiyanlık inancına son derece ters düşen ve Papa tarafından Heretik yani sapkın ilan edilen bir mezhebi benimsediler. Bu mezhep, kendisine “Tanrı tarafından sevilen” yani “Bogomil” denilen bir rahip tarafından kurulmuştu… Ayrıca vaftizi ve Hıristiyanlığın en temel ritüeli olan ekmek ve şarap ayinine de karşıydılar. Bu da yetmezmiş gibi, baba-oğul-kutsal ruh üçlemesini, dolayısıyla da Hz. İsa’nın Allah’ın oğlu olduğunu kökten reddedip, “O da bizim gibi insan” diyorlardı… İşte bu nedenlerle Ortodoks ve Katolik Hıristiyanlar tarafından büyük baskı görüyorlardı

Bulgaristan’da 920’li yıllardan itibaren ortaya çıkan ve Önce Balkanlara daha sonra tüm Avrupa ve Anadoluya kadar yayılan Bogomil Mezhebi Tanrı’nın Sevdiği manasına gelmektedir. Bog kelimesinin büyük ihtimalle doğu ve İran etkisiyle Slavcaya geçtiği iddia ediliyor. Mezhebin kurucusunun Papaz Bogomil.Ancak  bazı kaynaklarda Papazın gerçek adının Yeremya olduğu ve Makedonya’nın BOGOMİL kasabasında doğduğu için bu adla tanındığı iddia edilir.(Bogomil mezhebinin doğduğu köye yakın yerde yer alan Babuna Dağı’na izafeten Bogomillerin bir adı da Babunalar olacaktır.)Bu yaygın olan bir adettir.Mesela çoğu din adamı,yazar ve alimin takılarına baktığımızda memleketi ile bittiğini görüyoruz.Mehmet Bosnavi,Akhisari gibi…   

 Bogomil kelimesinin diğer bir anlamı ise İbadet edendir. Bu ifadeyi Alija Avdibaşiç “Trajanje Bosne” adlı eserinde görüyoruz. Avdibaşiç kelimenin Ermenice kökenli olduğu ve “İbadet eden” manasına geldiğini iddia eder.

PAPAZ BOGOMİL KİM?

Papaz Bogomil daha önceleri Ortodoks Kilisesi’ne bağlıyken daha sonra Düalist Akımın tesiriyle yeni öğretilerini halka anlatacaktır.Ancak bazı kaynaklarda Bogomil ve Yeremya’nın farklı kişiler olduğu ortaya çıkar.Mesela  Moskova’daki Sinod Kütüphanesi’nde yer alan bir kaynakta  Papaz Bogomil,Papaz Yeremya ve Sinod ifadelerinin geçmesi ayrıca Rus Solovki’nin Yeremya’nın Bogomil’in havarisi olarak nitelendirmesi bunların ayrı kişiler olduğunu göstermektedir.

    BOGOMİL İNANCI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

  Mezhebin ilk ortaya çıkış tarihi olarak 927 zikredilir.Çıkış yeri Bulgaristan’dır.O dönemde Bulgar Krallığının zayıflaması,toprağa bağlı köylülerin Feodal düzene karşı çıkması ve ekonomik sıkıntılar sonucu bu inancın bir tepki inancı olarak ortaya çıktığını göstermektedir.950 yılına kadar hızla yayılmıştır.

BOGOMİL   İNANCININ  BESLENDİĞİ KAYNAKLAR VE FİKİRLER NELERDİR?

Bogomil inancı mensupları kendilerini bu adla değil de Hrıstiyan veya İyi Hrıstiyan olarak tanınmak istediklerini belirtse de bu inanç hrıstiyanlığın özünden beslenmemiştir.

    Franjo Racki’ye göre Bogomilizm Pesimist bir inanışa sahipti.Messelianlar (Euchitler)ve düalistanlayısa sahip Pavlosçuların (Paulikanlar)tesirinde gelisen ve ana gövde Hıristiyanlıktan ayrılan bir Hıristiyan grubunu temsiletmektedir.Pavlosçuluğun nedir diyecek olursanız,bu inanış Bizanstaki bir mezhebtir.Bu mezhep Düalist ve Hz.İsa’nın bedenini reddeder.

   DÜALİZM NEDİR?

     Düalizm ise iki Tanrı’dan bahseder.İki Tanrı inancı arasında bitmek tükenmek bilmeyen bir mücadele ve kavga olduğunu iddia eder.Bogomil inanışında Tanrı ve Şeytan motifi çok kullanılmış ve bazıları Dünyayı ve insanı Şeytan’ın yarattığını iddia etmişlerdir.

BOGOMİL İNANCINDA NELER VARDIR?

Bogomiller sadece incil’e dayanıp resmi Hıristiyan kilisesinin görüslerini  reddetmislerdir.Bu da onların Dinin özünü görmek  ve yaşamak istediklerini gösterir. Din konusunda bunalan ve Feodal düzenden sikâyetçi olan genis köylü kesim ile kendilerini ezilmis hisseden öteki kisiler, Bogomilligin ilke veinançlarına büyük bir samimiyetle sarılmıs ve günlük feodal hayattan ve dini bunalımdan kaçıp huzuru adeta Bogomilizm’de bulmuslardır. Yani Bogomilizm, sadece inanç alanında degil aynı zamanda sosyal alanda da çözümler sunmuştur

Bunun dışında Bogomiller, Ortodoks ruhban sınıfına karsı çıkıp, lüks hayatı, özel mülkiyet edinmeyi ve içki içmeyi reddederler. Dünyayı kötülügün sembolü olan seytanın yarattıgına inanırlar.Onlara göre Tanrı zulmedici ve kötülük yapıcı değilse o zaman dünyayı Şeytan aratmıştır.Tevrat’ı kabul etmezler, Hz. Meryem’in kutsallıgını reddederler, kilise ayinlerini protesto edip ikonalara ve haça da saygı göstermezler.Bu yönleri biraz daha islama yakındır.Çünkü İkonalar bir nevi Puttur ve İslam Dini Putperestliğe karşıdır.Haç da bilindiği gibi Hz.İsa’nın çarmıha gerildiğini gösteren bir semboldür.Oysa ki İslam dini inancı Hz.İsa’nın Çarmıha gerilmediğini ve göğe yükselttiğini ifade eder.Ayrıca Bogomiller Ortodoks ve Katolik kiliselerini  “Şeytanın mabetleri” olarak isimlendirirler

    BOGOMİL MEZHEP MENSUPLARI İÇİN KULLANILAN İFADELER NELERDİR?

Bogomil:Tanrı’nın sevdiği kul manasındadır.

Phundait :Çuval veya torba manasındadır.İnanç mensuplarının  taşıdıkları torbalardan gelir.

Kuduger: Haç karşıtı manasına gelir.Bogomiller’in Haç’a karşı olmasından dolayı bu ifade kullanılmıştır.

Babun: Bogomil Köyü etrafındaki Babuna Dağı’ndan gelir.

Pataren: Kaos,Karmaşa ve devrim manasına gelir.Bogomil inancının  fikirlerine bakıldığında bu mana çıkacaktır zaten

Kathar: Saf ve Temiz manasındadır.

Albigen: Fakir manasına gelen bu kelime daha çok Fransa’daki Bogomilleri ifade etmek için kullanılmıştır.

BOGOMİL MEZHEBİNİN İLK KİLİSELERİ NEREDE KURULMUŞTUR?

Bulgar Krallığı’nın içinde bulunduğu zor durumdan kurtulması için Kral Boris Hrıstiyanlığı 860 yılında Resmi Din olarak kabul etmişse de sıkıntılar bitmemiş ve köylü sınıfının ekonomik durumunun düzeltilmemesi halk arasında yeni mezhebin yayılmasına kolaylık sağlamıştır.Buna bağlı olarak   Bulgaristan,Makedonya ve İstanbul’da Bogomil Kiliseleri’nin kurulduğunu görüyoruz.

BOGOMİL MEZHEBİ NERELERE YAYILMIŞTIR?

Bogomil Mezhebi önce komşu Bizans ve dolaylı olarak da Anadolu’ya yayıldı.Bunun yanında Karadağ,Sırbisan,Fransa ve İtalya’ya yayılmış etkili bir mezhep olmuştur.

Kaynak Web sitesi : ŞEVKET KOVACİC ..  http://bosnakbalkan.blogcu.com/bogomil-mezhebi-ve-bosnaklar-1/11749410HABER VİDEOSU

Kaynak: https://www.bosnakmedya.com/

Editör: Pomak Ajans

Bu haber 305166 defa okunmuştur.

YORUM YAZ

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
FOTO GALERİ
ÇOK OKUNAN HABERLER
VİDEO GALERİ
YUKARI